Pamiętaj o numerze EORI!

Pamiętaj o numerze EORI!

Każdy przedsiębiorca zainteresowany wymianą handlową z krajami znajdującymi się poza UE powinien mieć EORI Number (ang. Economic Operators Registration and Identyfication). Co to jest? Chodzi o specjalny numer identyfikacyjny dla podmiotów gospodarczych, który jest przyznawany jednorazowo i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki niemu przedsiębiorca jest rozpoznawany przez wspólnotowe organy celno-skarbowe. 

Podstawę prawną EORI stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 roku, które pozwoliło ustanowić UKC – Unijny Kodeks Celny.

Dla przedsiębiorcy, który planuje import lub eksport z krajami niezrzeszonymi w Unii Europejskiej, numer EORI jest niezbędny. Od sierpnia 2015 roku w celu jego uzyskania nie składa się już papierowych wniosków w oddziałach celnych. Służy do tego portal PUESC. Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie w szybkim i bezpiecznym pozyskaniu EORI, aby wymiana handlowa z podmiotami z krajów poza UE była w pełni legalna.

Uzyskanie numeru sprawia, że czynności celne są szybsze i bardziej transparentne. Dzięki przeniesieniu procedur celnych do Internetu wpisują się one w ideę e-Customs, unijnego środowiska niewymagającego stosowania tradycyjnych, papierowych dokumentów. Rozwiązanie jest wygodne dla przedsiębiorców, których biznes bazuje zarówno na imporcie, jak i eksporcie. Raz nadany numer obowiązuje przez cały czas i w każdym kraju jest identyczny. Zapoznaj się z warunkami współpracy z nami i skontaktuj się, jeżeli szukasz profesjonalnego wsparcia.

Polecamy nasze usługi w tym zakresie: eori.com.pl